Icon language
Icon

บริการตู้ล็อกเกอร์ฝากสัมภาระ


Locker
https://api.mespace-selfstorage.co.th/images/Luggage/Group%2066850.jpg

0.3 ตร.ม.

เริ่ม 50 บาท

ราคา: 50 บาทต่อชั่วโมง

ขนาดพื้นที่ (ก x ส x ล) : 50 x 90 x 60 ซม.

เหมาะสำหรับ : ด้วยล็อกเกอร์เก็บของของเรา สามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้ตั้งแต่ กระเป๋าเดินทางแบบ Carry-On และ กระเป๋าเดินทางขนาดกลาง ทั้งนี้ สำหรับกระเป๋าเดินทางที่มีความกว้างเกิน 20 นิ้ว หรือสูงเกิน 35 นิ้ว จะไม่สามารถเก็บได้


MeSpace Luggage Storage นำล็อกเกอร์อัจฉริยะ มาอำนวยความสะดวกในการให้บริการรับฝาก สัมภาระทั่วไป รวมไปถึงกระเป๋าเดินทาง ในรูปแบบล็อกเกอร์อัตโนมัติ ซึ่งตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยว มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยให้กับสัมภาระ และ ระบบยืนยันตัวตนที่รัดกุม ลูกค้าสามารถสบายใจได้ เมื่อนำสิ่งของ สัมภาระมาเก็บที่ล็อกเกอร์ของเรา
Picture of the author
เมนู
Up to Top